Vol 27, No 1 (2021)

June In Press

DOI: http://dx.doi.org/10.52155/ijpsat.v27.1

Table of Contents

Articles

Nazirova Rakhnamokhon Mukhtarovna, Qahorova Shohsanam Akram kizi, Usmonov Nodirjon Botiraliyevich
PDF
01-03
Aymatov R.R.
PDF
04-08
Kurbanova M.K.
PDF
09-12
Maxkamov Navruzjon Tukhtamishevich
PDF
13-17
Khodjayeva Mavluda Sabirovna, Turopova Nilufar Ilkhomovna
PDF
18-22